1. >Nuo 1853
  2. >Biologinės įvairovės ir dirvožemio apsauga

Dirvožemis yra nepaprastai įvairios gyvūnijos namai. Tvarkinga biologinė įvairovė svarbi žemės ūkio gamybai ir aplinkosaugai. Akivaizdu, kad kiekvieno dirvožemio biologinė įvairovė yra unikali, nes ji priklauso nuo aplinkos, įskaitant konkretų dirvožemį. Todėl užsiimant žemės ūkiu būtina atsižvelgti į dirvožemio įvairovę, supančią kiekvieną dirbamą pasėlį.
Mūsų žemės ūkio partneriai įsipareigoję kuo natūraliau dirbti savo laukus, saugoti dirvožemį ir jos biologinę įvairovę. Mes asmeniškai pažįstame kiekvieną savo ūkininką ir reguliariai lankomės jo ūkyje – bent kiekvieną savaitę pasėlių augimo metu ir kiekvieną dieną nuimant derlių.

Kruopštus gamtos išteklių valdymas yra vienas pagrindinių darnaus vystymosi veiksnių. Todėl žemės ūkyje labai svarbu taupiai elgtis su vandeniu. Mes padedame savo ūkininkams taupyti vandenį naudodami tikslias drėkinimo sistemas, tokias kaip lašinamasis laistymas. Ši sistema lėtai ir reguliariai laisto augalų šaknis ir veiksmingai jas maitina. Tikslūs ir efektyvūs drėkinimo metodai sumažina garavimą, todėl vandens išeikvojama mažiau.
Palyginus su ankstesniais metais, dėl geresnio drėkinimo valdymo vandens suvartojimas sumažėjo 5,9 % – tai prilygsta dvidešimt dviem olimpiniams baseinams!

"Bonduelle" įmonė rūpinasi biologinės įvairovės išsaugojimu tausodama vandenį ir dirvožemį, sumažindama cheminių medžiagų kiekį ir bendrą anglies pėdsaką.

Daugiau informacijos.

Tikslai iki 2025 metų:

  • 100 % derliaus panaudojimas įskaitant likučius, pavyzdžiui, panaudojimui gyvulių pašarams ar laukų tręšimui;
  • 100 % žemės dirbimas alternatyviais metodais.
Prisijunk